جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 9 متری (3.5 * 2.5)
   صفحه : 1 از 66
فرش هديه - مسيحا
   سفارش      
فرش هديه  مسيحا
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - مسيحا
فرش زربافت پارس - باغ ارم
   سفارش      
فرش زربافت پارس  باغ ارم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زربافت پارس - باغ ارم
فرش هديه - 6031
   سفارش      
فرش هديه  6031
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم-سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - 6031
فرش وزراء - ايلار
   سفارش      
فرش وزراء  ايلار
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - ايلار
فرش نگين ابريشم مشهد  - چيچک نگين آبي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   چيچک نگين آبي
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - چيچک نگين آبي
فرش ماندانا - ضيافت
   سفارش      
فرش ماندانا  ضيافت
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماندانا - ضيافت
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
   سفارش      
نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد  شيدا
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
600 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  نسيم فروشگاه ستاره کوير يزد - شيدا
فرش خوب - ترمه
   سفارش      
فرش خوب  ترمه
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 3200 - 10 رنگ
 
  فرش خوب - ترمه
فرش عظيم زاده - نقش دستبافت ارزو
   سفارش      
فرش عظيم زاده  نقش دستبافت ارزو
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش عظيم زاده - نقش دستبافت ارزو
فرش خوب - نائين
   سفارش      
فرش خوب  نائين
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي کرم
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش خوب - نائين
فرش ماهور - گل افشان
   سفارش      
فرش ماهور  گل افشان
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ماهور - گل افشان
فرش ابريشم طلايي - 3023
   سفارش      
فرش ابريشم طلايي  3023
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ابريشم طلايي - 3023
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش ابوريحان - 4003
   سفارش      
فرش ابوريحان  4003
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابوريحان - 4003
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - گلپسند
   سفارش      
اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد  گلپسند
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  اسپادانا فروشگاه ستاره کوير يزد - گلپسند
فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  خاتم
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - خاتم
فرش ديپلمات - 2150
   سفارش      
فرش ديپلمات  2150
 9 متري (3.5 * 2.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 2150
فرش اطمينان - 1207
   سفارش      
فرش اطمينان  1207
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اطمينان - 1207
فرش نگين ابريشم مشهد  - شاه پري نگين گردويي
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   شاه پري نگين گردويي
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - شاه پري نگين گردويي
فرش ديپلمات - 6070
   سفارش      
فرش ديپلمات  6070
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 6070
 صفحه : 1 از 66