جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمت
بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک 6 متری (3 * 2)
   صفحه : 1 از 64
فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
   سفارش      
فرش کاخ  نقشه شفقي تبريز
 6 متري (3 * 2)  گل بهي
1050 شانه - تراکم 3100 - 8 رنگ
 
  فرش کاخ - نقشه شفقي تبريز
فرش رويان - پرستو
   سفارش      
فرش رويان  پرستو
 6 متري (3 * 2)  فيلي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش رويان - پرستو
فرش اسطوره - خشتي شاهکار
   سفارش      
فرش اسطوره  خشتي شاهکار
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اسطوره - خشتي شاهکار
فرش اصيل تبريز - ماهي
   سفارش      
فرش اصيل تبريز  ماهي
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش اصيل تبريز - ماهي
فرش خاتم کاشان - سيمرغ
   سفارش      
فرش خاتم کاشان  سيمرغ
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3100 - 10 رنگ
 
  فرش خاتم کاشان - سيمرغ
فرش پرشين تهران - گلريز
   سفارش      
فرش پرشين تهران  گلريز
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - گلريز
فرش شاهکار آريايي - 3015
   سفارش      
فرش شاهکار آريايي  3015
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش شاهکار آريايي - 3015
بافته هاي مهستان کاشان - پرستو
   سفارش      
بافته هاي مهستان کاشان  پرستو
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  بافته هاي مهستان کاشان - پرستو
فرش زربافت پارس - سلطنتي
   سفارش      
فرش زربافت پارس  سلطنتي
 6 متري (3 * 2)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زربافت پارس - سلطنتي
فرش تنديس کاشان - مرجان
   سفارش      
فرش تنديس کاشان  مرجان
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش تنديس کاشان - مرجان
فرش اکسير - 1202
   سفارش      
فرش اکسير  1202
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش اکسير - 1202
فرش افق - 23
   سفارش      
فرش افق  23
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش افق - 23
فرش ساوين - افشان درباري
   سفارش      
فرش ساوين  افشان درباري
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش ساوين - افشان درباري
فرش اسطوره - رز
   سفارش      
فرش اسطوره  رز
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اسطوره - رز
فرش اطمينان - 1208
   سفارش      
فرش اطمينان  1208
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش اطمينان - 1208
فرش يلداي کوير - آيته
   سفارش      
فرش يلداي کوير  آيته
 6 متري (3 * 2)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - آيته
فرش زاگرس - مارال
   سفارش      
فرش زاگرس  مارال
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1200 شانه - تراکم 3600 - 10 رنگ
 
  فرش زاگرس - مارال
فرش نگين اطمينان مشهد - 7023
   سفارش      
فرش نگين اطمينان مشهد  7023
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش نگين اطمينان مشهد - 7023
فرش يلداي کوير - نشاط
   سفارش      
فرش يلداي کوير  نشاط
 6 متري (3 * 2)  گردويي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - نشاط
فرش کلاسيک سريران - تيراژه
   سفارش      
فرش کلاسيک سريران  تيراژه
 6 متري (3 * 2)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش کلاسيک سريران - تيراژه
 صفحه : 1 از 64