جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه

بر اساس قیمت

بر اساس برند یا فروشگاه

بر اساس شانه


بر اساس تراکم

بر اساس رنگ

فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 476
فرش نگين ابريشم مشهد  - پرهام نگين آبي کاربني
   سفارش      
فرش نگين ابريشم مشهد   پرهام نگين آبي کاربني
 3 متري (3 * 1)  آبي کاربني
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش نگين ابريشم مشهد  - پرهام نگين آبي کاربني
فرش يلداي کوير - سارينا
   سفارش      
فرش يلداي کوير  سارينا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش يلداي کوير - سارينا
فرش مشهد - 710001
   سفارش      
فرش مشهد  710001
 3 متري (3 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش مشهد - 710001
فرش بهشتي تبريز - سالاري
   سفارش      
فرش بهشتي تبريز  سالاري
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش بهشتي تبريز - سالاري
نگين و زمرد مشهد - 18116
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  18116
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
500 شانه - تراکم 1000 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 18116
فرش رويان - ابتين
   سفارش      
فرش رويان  ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش رويان - ابتين
فرش ري - 2002
   سفارش      
فرش ري  2002
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ري - 2002
فرش اسطوره - زرين
   سفارش      
فرش اسطوره  زرين
 4 متري (4 * 1)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش اسطوره - زرين
فرش ماندانا - سپنتا
   سفارش      
فرش ماندانا  سپنتا
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ماندانا - سپنتا
فرش ديبا - لوتوس ديبا فندقي
   سفارش      
فرش ديبا  لوتوس ديبا فندقي
 2 متري (2 * 1)  فندقي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - لوتوس ديبا فندقي
فرش ري - سالاري
   سفارش      
فرش ري  سالاري
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
1000 شانه - تراکم 3000 - 8 رنگ
 
  فرش ري - سالاري
فرش ديبا - لوتوس ديبا مشکي
   سفارش      
فرش ديبا  لوتوس ديبا مشکي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  مشکي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديبا - لوتوس ديبا مشکي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش هديه - مسيحا
   سفارش      
فرش هديه  مسيحا
 9 متري (3.5 * 2.5)  آبي
1200 شانه - تراکم 3600 - 8 رنگ
 
  فرش هديه - مسيحا
فرش ديپلمات - 6080
   سفارش      
فرش ديپلمات  6080
 4 متري (4 * 1)  آبي
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ديپلمات - 6080
فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
   سفارش      
فرش ابريشم کاشان   ماندگار
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
1000 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش ابريشم کاشان  - ماندگار
فرش وزراء - پارادايس
   سفارش      
فرش وزراء  پارادايس
 3 متري (3 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش وزراء - پارادايس
فرش البرز - اسمان
   سفارش      
فرش البرز  اسمان
 قاليچه (1.5 * 2.25)  آبي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش البرز - اسمان
نگين و زمرد مشهد - 14000
   سفارش      
نگين و زمرد مشهد  14000
 4 متري (4 * 1)  آبي
700 شانه - تراکم 2100 - 8 رنگ
 
  نگين و زمرد مشهد - 14000
فرش زربافت پارس - باغ ارم
   سفارش      
فرش زربافت پارس  باغ ارم
 9 متري (3.5 * 2.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش زربافت پارس - باغ ارم
 صفحه : 1 از 476