ImageAltText
قيمت فرش افشار زرينه - فرش ستاره افشار - کافه فرش
فرش افشار زرينه از برندهاي معتبر توليدکننده فرش در ايران است که انواع فرش ماشيني با کيفيت مرغوب و طرح ها و رنگ هاي متنوع توليد و به بازار عرضه مي کند. شرکت فرش افشار زرينه، با استفاده از مدرن ترين و جديدترين دستگاه هاي بافت فرش مطابق با استانداردهاي روز دنيا، فرش هايي با تراکم -2000- 2550 و 3000 از نوع دستباف گونه توليد مي کند. مهمترين محصولات اين برند شامل: انواع فرش ها با اندازه ها و تراکم مختلف، فرش اتاق کودک و نوزاد، گليم، قاليچه، فرش گليم، فرش کناره، پشتي و فرش رولي مي باشد. اين شرکت تاکنون موفق به اخذ استانداردهاي داخلي و بين المللي از جمله نشان Iso 9001 و ISO 2000 ، انتخاب اين شرکت به عنوان واحد نمونه در مديريت کيفيت و نيز واحد نمونه نساجي در چندسال پياپي شده است. توليدات اين شرکت علاوه بر مصارف داخلي به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، عراق و کشورهاي شمال درياي خزر و جمهوري هاي آسياي ميانه صادر مي شود.

فرش افشار زرينه ستاره افشار

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازه
بر اساس قیمتبر اساس شانه

بر اساس تراکم


بر اساس رنگ

فرش افشار زرينه ستاره افشار فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 9
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جوشقان
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - جوشقان
فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  نسيم
 12 متري (4 * 3)  کرم
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - نسيم
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 9 متري (3.5 * 2.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - C10
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  C10
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - C10
فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  خشتي
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - خشتي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - جشنواره
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  جشنواره
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
1050 شانه - تراکم 3000 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - جشنواره
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ديپلمات
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم-سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ديپلمات
فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  گلفام
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - گلفام
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  فيروزه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - آريا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  آريا
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - آريا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاه ماهي
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 12 متري (4 * 3)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  شاه ماهي
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - شاه ماهي
فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  باغ بهشت
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - باغ بهشت
فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  1018
 6 متري (3 * 2)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
فرش افشار زرينه ستاره افشار - ريز ماهي اردبيل
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  ريز ماهي اردبيل
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 1500 - 8 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - ريز ماهي اردبيل
فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  تارا
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  پيازي
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - تارا
فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
   سفارش      
فرش افشار زرينه ستاره افشار  1018
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 10 رنگ
 
  فرش افشار زرينه ستاره افشار - 1018
 صفحه : 1 از 9