ImageAltText
قيمت فرش پرشين تهران - فرش سجاده اي - کافه فرش

گروه صنعتي حرير - فرش پرشين تهران - از برندهاي توليد کننده و عرضه کننده انواع فرش ماشيني در کشور است که در سال 1377 در شهرک صنعتي راوند کاشان تاسيس شد. اين شرکت توليد کننده جديدترين و زيباترين فرش هاي دستبافت گونه مطابق با آخرين متدها و فناوري هاي روز دنيا در حوزه توليد فرش ماشيني مي باشد.
فرش پرشين تهران عرضه کننده انواع فرش ماشيني، تابلو فرش، فرش سجاده اي و اماکن مذهبي، فرش هاي 700 شانه با تراکم 2550 دستباف گونه مي باشد. شايان ذکر است فرش هاي سجاده اي اين شرکت، برحسب سفارش و سليقه مشتري بافته مي شود.

فرش پرشين تهران

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس اندازهبر اساس قیمت


بر اساس شانه
بر اساس تراکم
بر اساس رنگفرش پرشين تهران فرش ماشینی کلاسیک اکریلیک
   صفحه : 1 از 7
فرش پرشين تهران - گلريز
   سفارش      
فرش پرشين تهران  گلريز
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - گلريز
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 2 متري (2 * 1)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - ابتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ابتين
 6 متري (3 * 2)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ابتين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - بي کران
   سفارش      
فرش پرشين تهران  بي کران
 12 متري (4 * 3)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - بي کران
فرش پرشين تهران - فاخر
   سفارش      
فرش پرشين تهران  فاخر
 قاليچه (1.5 * 2.25)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - فاخر
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 3 متري (3 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - آبتين
فرش پرشين تهران - بي کران
   سفارش      
فرش پرشين تهران  بي کران
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - بي کران
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - نازنين
فرش پرشين تهران - فاخر
   سفارش      
فرش پرشين تهران  فاخر
 2 متري (2 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - فاخر
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 4 متري (4 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - نازنين
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 9 متري (3.5 * 2.5)  گردويي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - آبتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  آبتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - آبتين
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - عريضه
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - نازنين
فرش پرشين تهران - ابتين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  ابتين
 يک ذرع و نيم (1*1.5)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - ابتين
فرش پرشين تهران - عريضه
   سفارش      
فرش پرشين تهران  عريضه
 2 متري (2 * 1)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - عريضه
فرش پرشين تهران - النا
   سفارش      
فرش پرشين تهران  النا
 12 متري (4 * 3)  سرمه اي
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - النا
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 4 متري (4 * 1)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - نازنين
فرش پرشين تهران - نازنين
   سفارش      
فرش پرشين تهران  نازنين
 قاليچه (1.5 * 2.25)  کرم
700 شانه - تراکم 2550 - 8 رنگ
 
  فرش پرشين تهران - نازنين
 صفحه : 1 از 7